Žiadosť o zaslanie prístupu do objednávkového systému Mabonex Slovakia

Obchodné meno: *
Adresa: *
Mesto: *
PSČ: *
IČO: *
DIČ: *
Kontaktná osoba: *
Telefón: *
Email: (na ktorý vám zašleme prístup) *
Zadajte vaše objednávkové dni: *
Zadajte vaše rozvozové dni: *
Poznámka: *
Opíšte text z obrázku: *
verify

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb postupujeme v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov. Osobné údaje kontaktných osôb sú spracúvané prevádzkovateľom MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. za účelom registrácie a plnenia obchodných podmienok podľa platných právnych predpisov. Osobné údaje zmluvného partnera nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Celé znenie smernice si môžete prečítať TU.

 

Vyhľadávanie